LVI Antti Keskinen Oy

Täyden palvelun LVI-talo
Hämeenkyrö | Kangasala | Lempäälä
Nokia | Pirkkala | Tampere | Ylöjärvi

1. Rekisterinpitäjä

LVI Antti Keskinen Oy (Y-tunnus 1066797-6)
Mittaritie 2
33470 Ylöjärvi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Keskinen
c/o LVI Antti Keskinen Oy
puh. 040 552 4494

3. Rekisterin nimi

LVI Antti Keskinen Oy:n verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen ja asiakasviestintään. Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita rekisterinpitäjän alihankkijoilla.

5. Rekisterin tietosisältö

Yksilöintitiedot

  • Nimi
  • Yritys tai yhteisö jota henkilö edustaa
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Muut tiedot

  • Tiedot asiakkaan tilaamista tavaroista, palveluista ja tarjouspyynnöistä

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai LVI Antti Keskinen Oy:n muista tietojärjestelmistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta sivullisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään, joka on suojattu ja sijoitettu siten, ettei sivullisilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän toimipaikkaan. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan, häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjausvaatimus tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän toimipaikkaan.